حضور پارتنر سوئیسی در جهان الکترونیک

جهان الکترونیک در راستای گام نهادن به بازار اروپا و ایجاد چالش رقابت در سطح جهانی که یقیناً منجر به ارتقاء کیفیت وتوسعه سازمانی می‏گردد، از چند سال گذشته با تعدادی پارتنر اروپایی، آغاز به اجرای پروژه های بین المللی مشترک نموده است.

هفته گذشته، جهان الکترونیک میزبان Mr. Peter Huser مدیر ارشد یکی از پارتنرهای خود از کشور سوئیس بود که پس از بازدید از توانایی‏ها و آدیت ادواری سیستم، مجدداً تکنولوژی و سیستم بکار گرفته شده را تصدیق نمود و قرارداد مشارکت فی مابین برای دوره آینده مورد تمدید قرار گرفت.

درواقع هدف اصلی از این بازدید، ارزیابی توانایی‏ها و پتانسیل شرکت به منظور بسط همکاری بخصوص در حوزه OEM بود که خوشبختانه قابلیت‏های شرکت حول محورهای تکنولوژی، تیم خبره، دانش و فرایندهای موجود ، در سطحی بود که ایشان جهان الکترونیک را بعنوان تأمین کننده اصلی خود، انتخاب نمودند.

«امید است جهان ‏الکترونیک بتواند با غنی ‏تر کردن توشه خود، روز بروز ارزش آفرینی بیشتر برای مشتریان گرانقدر خود به ارمغان بیاورد»