تعطيلات تابستاني شرکت جهان الکترونیک کلید خورد

تعطيلات تابستاني شرکت جهان الکترونیک کلید خورد

بدین وسیله به استحضار میرساند تمامی پرسنل شرکت جهان الکترونیک از تاریخ 18 مرداد تا 27 مرداد به تعطیلات تابستانی میروند. در این بازه زمانی همکاران به ایمیل خود دسترسی ندارند. مشتریان گرامی میتوانند از طریق سایت جهان الکترونیک سفارشات خود طبق معمول ثبت کنند و پس از این تعطیلات همکاران پاسخ و پیگیری سفارشات را انجام خواهند داد.