دورهمی هم اندیشی و کتابخوانی جهان الکترونیک

دورهمی هم اندیشی و کتابخوانی، باهم بودن خانواده جهان الکترونیک به بهترین نحو ممکن

شرکت جهان الکترونیک دورهمی هم اندیشی و کتابخوانی را در روز چهارشنبه به مورخ 97.1.15 در خارج از استان یزد، شهرستان مهریز، در سالنی با فضای دل انگیز تاریخی برای همکاران خانواده جهان الکترونیک برگزار کرد.

این دورهمی با هدف "اعمال استراتژی های مدیریت تحول گرای پیشگام جهانی نوآوری و طراحی"   با استفاده از الگوبرداری از یک شرکت جهان تراز به نام سامسونگ تشکیل شد.

بدین منظور در این دورهمی، همکاران خانواده جهان الکترونیک کتاب "راه سامسونگ" به نویسندگی جئیونگ سونگ و کیونگ موک لی که توسط زهرا افلاطونیان و زهره افلاطونیان ترجمه شده است را مطالعه و سپس در جریان دورهمی خلاصه مطالب مهمی از کتاب را عنوان کردند و هرکدام راهکار و مدل هایی برای جهانیزه کردن رویکردها ارائه دادند. در پایان افراد حاضر مصادیقی برای اجرای مدیریت نوین سامسونگ در دپارتمان خود اظهار کردند تا با عزمی آهنین آن را به منصه ظهور بگذارند.

به انتخاب مدیریت تیمی جهت ممیزی معرفی شد  تا بر اجرای صحیح این تحول توسط همکاران خانواده جهان الکترونیک نظارت داشته باشد.

جهان الکترونیک معتقد است موفقیت هنگامی رقم میخورد که امکان سازندگی و بالندگی برای همکان فراهم باشد. لذا، به اشتراک گذاری تجربیات، دانش و توانمندی های دانشی و مهارتی، جز دستور کار مستمر این تیم می باشد.

<<امید است با این دور همی و هم اندیشی همکاران خانواده جهان الکترونیک گام های موثرتری برای رشد و شکوفایی جهان الکترونیک بردارند.>>

                                                                     

 

فایل ضمیمه: