روز کایزن سال 97

امسال نیز همانند 18سال گذشته ، اولین روز کاری خویش را در سال 97 با ارج نهادن به "5S" شروع کردیم. در روزشانزدهم فروردین ، بعنوان روز کایزن ، کلیه همکاران یکدل و یکپارچه به فعالیتهای مرتبط به "5S" پرداختند.

مراسم ، با سخنرانی افسر کایزن (مدیریت عامل) در جمع کلیه کارکنان متعهد شرکت آغاز گردید

البته حضور جناب آقای دکتر سقایی که شاهد صحنه هایی از این حرکت بسیار زیبا بودند بر جذابیت روز کایزن افزود.

در پایان مراسم اختتامیه با تقدیر افسر کایزن از تلاش و یکدلی پرسنل برگزار گردید.

جناب آقای دکتر سقایی از به نام های ایران در زمینه "5S"، ضمن یادآوری مفاهیم اصولی "5S" ، در مورد نقش "6 سیگما در بهره وری" سخنرانی کردند.

ضمناً براساس برنامه ریزی انجام شده و طبق روال سالهای قبل اردوی پیک نیک کایزن با هدف توسعه روابط دوستانه همکاران و تقدیر از برگزیدگان «روز کایزن» در ماه اردیبهشت برگزار خواهد شد.

      

                                                         

 

 

 

فایل ضمیمه: