ورزش... انرژی...نشاط

شرکت جهان الکترونیک باز هم عادات نامطلوب را شکست و با ایجاد یک عادات خوب  در بین همکاران خانواده جهان الکترونیک قدمی جدید در راستای فرهنگ سازی گذاشت.

ورزش صبحگاهی با مربی حرفه ای در شرکت جهان الکترونیک از اولین روز اردیبهشت برگزار می شود.

ورزش در هوای صبح خنک، آرام‌بخش است و شادابی، نشاط و انرژی همکاران خانواده جهان الکترونیک را افزایش می‌دهد. با ورزش صبحگاهی حال و هوای خانواده جهان الکترونیک تازه می‌شود.

به گفته‌ی روزنامه‌ی نیویورک تایمز، دانشمندان به این نتیجه رسیده‌اند که ورزش قدرت مغز را افزایش می‌دهد.

اختصاص دادن مدت کوتاهی از زندگی روزانه به فعالیتهای ورزشی و به ویژه در چارچوب ورزش همگانی، علاوه بر تاثیر آن در تأمین سلامت و نشاط فردی و ارتقای سلامت اجتماعی در پیشگیری از اشاعه برخی از آسیب های اجتماعی نیز مؤثر خواهد بود. از این رو توسعه ورزش همگانی و به صورت راهبردی برای ارتقای فرهنگ شهروندی و تقویت سرمایه اجتماعی و مشارکت مردم در امور زندگی شهری به شمار می­آید

ورزش صبحگاهی با هدف افزایش مشارکت تمام گروه­ها و واحدهای تولید و اداری و ایجاد فرهنگ سازی ، فزایش همدلی، تقویت همبستگی و تحکیم روابط افراد پایه گذاری شد.

 

                                                                              

 

فایل ضمیمه: