اخبار

ما امکان تولید برد نمونه یکرو و دورو را ظرف مدت 2روز و تولید برد مولتی لایر ظرف مدت 4 روز را داریم .

به نظر می رسد ساکنان «دره سیلیکون» کم کم باید به فکر تغییر نام خود باشند چراکه طبق آخرین یافته های علمی چیزی تا رسیدن به نهایت ظرفیت نیمه رساناها نمانده و دانشمندان در صدد جایگزین کردن آن با عناصر دیگرند. دهه هاست که قطعات الکترونیک در حال کوچکتر شدن هستند و امروزه می توان میلیون ها ترانزیستور روی یک تراشه سیلیکونی جای داد.  

پژوهشگران به‌ تازگی توانستند از جریان متابولیسم طبیعی بدن استفاده و از ادرار برق تولید کنند. بنا به گفته این پژوشگران، در آینده می‌توان این تکنولوژی را در توالت‌ها به کار گرفت و برق تولید کرد.

تا کنون ربات های انسان نمای زیادی ساخته شده که می توانند روی دو پای خود ایستاده و حتی راه بروند. اما رباتی که در تصویر مشاهده می کنید primer-v2 نام دارد. این یکی جزو دسته ربات های ورزشکار به حساب می آید و گونه از ربات های انسان نما است که می تواند دوچرخه سواری کند. 

صفحه‌ها